Cenovnik

Od čega sve zavisi cena?

Cena zavisi samo od jedne stvari a to je od vremena koje treba izdvojiti za ispunjavanje svih zahteva klijenta, samim tim što više zahteva imate cena će biti veća i obratno. Na primer želite reprezentativni sajt za vašu kompaniju sa 3 do 4 stranice koji je prilagodjen za sve uredjaje sa slajderom i funkcijom vraćanja na početak sajta kada se korisnik spusti niže na stranici i bez nekih posebnih funkcionalnosti za to ćete izdvojiti oko 150 €

Ali ako pored toga želite galeriju slika, formular za unos podataka sa proverom validnosti, filtriranje, sortiranje, pretragu i druge komplikovanije funkcije cena će eksponencijalno rasti sa brojem funkcionalnosti koje sajt treba da sadrži. Nakon toga na red dolaze najkompleksniji projekti u koje spadaju sistemi sa bazama podataka, gde je potrebno obezbediti kompletnu automatizaciju unošenja sadržaja, korisnika, korisničkih prava na sajtu itd. Kod takvih web aplikacija cena može otići i na više hiljada jer takve aplikacije mogu zahtevati višemesečni rad.

Kada uzmemo sve to u obzir paketi koji stoje ispod su tu samo radi okvirne procene ako već imate na umu šta bi sve vaš sajt trebao da ima ali svaki klijent pravi paket po svojoj meri, odabira koje će sve funkcionalnosti web sajt ili aplikacija imati, a programer na osnovu toga iznosi cenu